ร่วมงานกับเรา

ช่างไม้และเฟอร์นิเจอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานฝีมือเกี่ยวกับงานไม้และเฟอร์นิเจอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศชาย
2. อายุ 18 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานเฟอร์นิเจอร์ หรือช่างไม้
4. สามารถใช้เครื่องมืองานไม้ขั้นพื้นฐานได้

พนักงานร่อนขี้เลื่อย

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. กวาดขี้เลื่อยหน้าโต๊ะเลื่อย
2. นำขี้เลื่อยไปร่อนกับเครื่องร่อนขี้เลื่อย
3. นำขี้เลื่อยเข้าไปจัดเก็บในคลัง
คุณสมบัติ
1. เพศชาย
2. อายุ 30 – 45 ปี
3. ทำงานในช่วงกลางคืนได้

หางผ่า

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เลื่อยไม้ให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
คุณสมบัติ
1. เพศชาย
2. อายุ 30 – 45 ปี
3. มีประสบการณ์การเลื่อยไม้อย่างน้อย 1 – 2 ปี

พนักงานกลิ้งไม้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เลื่อยไม้แปรรูปที่มีความยาวกว่ามาตรฐานให้ได้ตามขนาดที่กำหนด
2. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศชาย
2. อายุ 18 ปีขึ้นไป
3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
4. เป็นผู้มีความรับผิดชอบ

นายม้าผ่า

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เลื่อยไม้ให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
คุณสมบัติ
1. เพศชาย
2. อายุ 30 – 45 ปี
3. มีประสบการณ์การเลื่อยไม้อย่างน้อย 1 – 2 ปี

พนักงานคัดไม้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คัดไม้ให้ได้ตามคุณภาพที่กำหนด
2. จัดเรียงไม้ตามมาตรฐานที่กำหนด
คุณสมบัติ
1. เพศชาย-หญิง
2. อายุ 18 - 35 ปี
3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
4. มีความอดทน และรับผิดชอบ

พนักงานจัดเรียงไม้แห้ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คัดไม้ให้ได้ตามคุณภาพที่กำหนด
2. จัดเรียงไม้ตามมาตรฐานที่กำหนด
คุณสมบัติ
1. เพศชาย-หญิง
2. อายุ 18 - 35 ปี
3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
4. มีความรับผิดชอบ

QC โรงเลื่อย

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ตรวจวัดขนาดไม้
2. ตรวจสอบเกรดและคุณภาพของไม้
3. แก้ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ
4. ดูแลเกี่ยวกับความสะอาดและความปลอดภัยภายในแผนก
คุณสมบัติ
1. เพศชาย-หญิง
2. อายุ 18 - 35 ปี
3. จบการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
4. มีความรับผิดชอบ