สารผู้บริหาร

​​

 

สารผู้บริหาร

(อัพเดทเมื่อ : ตุลาคม 2562)

 

      สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราของเรานั้น ปี พ.ศ. 2562 ที่กำลังจะผ่านพ้น นับเป็นความยากลำบากอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่พฤศจิกายน ปี 2560 แม้วิกฤตนี้จะดำเนินมาเป็นเวลา 2 ปีเต็มแล้ว แต่เราก็คิดว่าสถานการณ์ภายนอกจะยังคงซบเซาอยู่ไปอีกระยะใหญ่ ด้วยเกิดจากความไม่สมดุลของ supply-demand, สงครามการค้าระหว่างมหาอำนาจของโลก, การแย่งชิงพื้นที่ของสินค้าทดแทนไม้จริง supply ราคาถูกจากแหล่งใหม่, การขยายตัวภาคอสังหาฯ ที่ไม่เหมือนเคย รวมไปถึงพฤติกรรมผู้บริโภคปลายทางที่เปลี่ยนไป เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยกดดันอุตสาหกรรมไม้ยางพาราไทยได้อีกพักใหญ่

      คำถามสำคัญคือ เมกก้าวู้ดเราจะยืนหยัดรับพายุนี้ได้อีกนานแค่ไหน และเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อรับมือสถานการณ์ภายนอกเช่นที่ว่ามา ? บอกตรงๆว่าเราทั้งกังวลและมั่นใจไปพร้อมกัน สิ่งที่เรากังวลคือ supply chain ที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ตั้งแต่โรงงานหรือผู้ประกอบการปลายน้ำขั้นสุดท้าย ย้อนกลับมาจนถึงผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับซื้อและทำไม้ออกจากสวนมาขายโรงเลื่อย จะสามารถปรับตัวได้เพียงใด 

      หากผู้ประกอบการกลุ่มเหล่านั้นไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในระยะยาว ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่คนอยู่ตรงกลางอย่างเราจะไปต่อได้ สถานการณ์นี้จึงท้าทายเพิ่มขึ้นอีก เพราะนอกจากต้องรักษาตัวเองให้อยู่รอดแล้ว ยังต้องคิดและสร้างความร่วมมือกับคู่ค้าที่ทำธุรกิจกับเราด้วย เพื่อให้สามารถร่วมฝ่าฟันวิกฤตไปด้วยกันได้ หาใช่โทษกันไปมาว่าใครเอาเปรียบใคร ใครกดราคาใครไม่

      แต่ในความกังวลเราก็มีความมั่นใจ นั่นคือความแข็งแกร่งทางการเงิน ความเป็นมืออาชีพของทีมงาน  การพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง และการศึกษาลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ด้านการเงิน ณ วันที่ผมเขียนสารนี้เรายังคงใช้ทุนที่สะสมไว้ในการรับมือสถานการณ์โดยยังมิได้พึ่งพาสินเชื่อจากสถาบันใด นั่นทำให้ต้นทุนทางการเงินเราต่ำ ปลอดภาระดอกเบี้ย ด้านความเป็นมืออาชีพและการพัฒนากระบวนการนั้น เรามีตัวชี้วัด มีเป้าหมายที่ท้าทาย และมีโครงการเพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้นสารพัดโครงการ ที่ได้ไอเดียอันยอดเยี่ยมจากพนักงานแทบทุกฝ่าย ทั้งที่อยู่ระหว่างดำเนินงานและเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดต้นทุนได้ไม่น้อยทีเดียว

      ด้านการศึกษาและลงทุนธุรกิจเกี่ยวเนื่อง หรือกระทั่งธุรกิจเกษตรอินทรีย์ แม้จะมีอุปสรรคมหาศาลและงบประมาณจำกัด แต่เราคาดว่าสิ่งที่ทีมของเราได้ทุ่มเททำไปในปีที่ผ่านมาจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเราในปี 2563 นี้อย่างมีนัยสำคัญแน่นอน สิ่งที่ทำให้เรายืนหยัดต้านทานวิกฤตได้นั้นมิใช่มาจากสิ่งใดหรือใครคนหนึ่งเป็นพิเศษ หากแต่เกิดจากวัฒนธรรมองค์กรอันยอดเยี่ยมที่สั่งสมฟูมฟักจากทุกคน “สื่อสาร ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มุ่งเป้าหมาย” 

- ถ้าเราสื่อสารและฟังกันมากพอ ทุกเรื่องเราสามารถรับมือและแก้ไขได้เสมอ

- ถ้าเราซื่อสัตย์ต่อกัน ทุกคนจะโฟกัสไปยังสิ่งตรงหน้าได้โดยมิต้องระวังหลัง

- ถ้าเรารับผิดชอบ เราจะไม่โทษกัน เราจะตามติด กัดไม่ปล่อยจนแน่ใจว่างานที่ออกจากมือเราไปนั้นดีพอจริงๆ

- ถ้าเรามุ่งเป้าหมาย คือรับรู้เป้าหมายองค์กรและเป้าหมายของหน่วยงานอย่างแจ่มชัด การจะหาหนทางหรือลองผิดถูกให้บรรลุเป้านั้นจะกลายเป็นเรื่องสนุก

ที่นี่คือเมกก้าวู้ด ที่ๆ ยังเป็นบริษัทเล็กๆ และมีความฝันยิ่งใหญ่ ที่ๆ ผมมีความสุขทุกเช้าที่ได้ตื่นมาเจอทุกๆ คนที่ทำงาน และผมอยากบอกว่าผมภาคภูมิใจในตัวทุกคนมาก ภูมิใจจริงๆ

ขอบคุณหุ้นส่วน คู่ค้าและทีมงานทุกคนที่ยังให้โอกาสเมื่อผมทำผิดพลาด ผมจะมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปให้คู่ควรกับที่ทุกๆคนให้โอกาสผมได้อยู่ตรงนี้ 

เราจะผ่านวิกฤตนี้และเติบโตไปด้วยกัน

 

ภรภัทร โรจนมงคล

กรรมการผู้จัดการ