องค์กรแห่งความสุข

​​

​​

 

สวัสดิการพนักงานด้านค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนสูงตามความสามารถ

- ประกันรายได้ช่วงทดลองงาน

- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ

- เบี้ยขยัน

- เงินกู้ฉุกเฉิน

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- การท่องเที่ยวประจำปีตามผลประกอบการ

 

สวัสดิการพนักงานด้านคุณภาพชีวิต

- สนามกีฬา, สนามเด็กเล่น

- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

- ยูนิฟอร์ม 3 ชุด / ปี พร้อมรองเท้า 2 คู่/ปี

- การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ

- อาหารกลางวันฟรี

​​​​- ประกันอุบัติเหตุตามตำแหน่ง

- ประกันสุขภาพตามตำแหน่ง

​​​​- บ้านพักพนักงานพร้อมน้ำประปาฟรี

- กาแฟสดฟรี

- การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านโภชนาการ

  สุขภาพ ธรรมะ คู่ชีวิต ฯลฯ

- วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ (ยกเว้นฝ่ายผลิต)

​​​​

​​

 

วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่ดี

- มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน

  สะอาดและปลอดภัย

- มุ่งเน้นผลงาน มากกว่าระบบอาวุโส

- มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมทั้งในและข้ามสายงาน

- มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพด้านการสื่อสาร

  และการให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน

- มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง