การประกันคุณภาพ

ด้วย 40 Procedure Manual, 108 Work Instruction, 6 Standard  และ 22 Control Plan ของเมกก้าวู้ด รวมไปถึงการควบคุม วัดผล และสะท้อนผลทุกกระบวนการด้วยทีม QA และ QC ผู้มีประสบการณ์ ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าของเรามีระดับคุณภาพที่ลูกค้าพึงพอใจและมีความสม่ำเสมอทุกเวลา