การรับรอง และรางวัล

​​

ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015                   จากบริษัทบูโร เวอริทัส จำกัด


ได้รับการรับรอง ด้านการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน


ได้รับการรับรอง ด้านมาตรฐานการป้องกันและไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จากจังหวัดตรัง