เกี่ยวกับเรา

What We Do

บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา จำหน่ายยังกลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ไม้แผ่น ไม้พื้น และพาเลทอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้วัตถุดิบจากการปลูกทดแทนของต้นยางพาราที่หมดอายุการให้น้ำยางแล้วจากเกษตรกร

เป้าหมายและแรงผลักดัน

Our Purpose & Passion

เป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจของเราคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เกี่ยวข้องในวงจรไม้ยางพารา