การรับรอง และรางวัล

ISO 9001 : 2015

ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015  จากบริษัทบูโร เวอริทัส จำกัด

ได้รับการรับรอง

ได้รับการรับรอง ด้านการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ได้รับการรับรอง

ได้รับการรับรอง ด้านมาตรฐานการป้องกันและไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จากจังหวัดตรัง 

ได้รับรางวัล

ได้รับรางวัล "Best Maintenance Award 2022"  ด้านระบบซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรระดับ A+ จากบริษัท System Stone