การประกันคุณภาพ

ด้วยระบบคุณภาพกว่า 39 Procedure Manual, 118 Work Instruction, 27 Standard  , 36 Control Plan และ 121 Performance Standard ของเมกก้าวู้ด รวมไปถึงการควบคุม วัดผล และสะท้อนผลทุกกระบวนการด้วยทีม QMR และ QC ผู้มีประสบการณ์ ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าของเรามีระดับคุณภาพที่ลูกค้าพึงพอใจและมีความสม่ำเสมอทุกเวลา